Кю-Еид Юръп е орган по сертификация на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, и сигурността на информацията, ИА БСА рег. № 17 ОСС.